Personaladministration

Vi kan t ex hjälpa er med:

• Beräkna och administrera löner, såsom utskick av lönebesked mm

• Skattedeklaration avseende källskatt och arbetsgivaravgifter

• Forarapportering

• Arbetsgivarintyg

• Vanligen erbjuder vi lönehantering till fast pris per avlönad och månad.

Alltid fast pris

När du anlitar oss för ett uppdrag inom lön och personal kommer vi alltid överens om uppdragets omfattning och du får ett fast pris innan vi sätter igång. Resultatet: Inga överraskningar och full kontroll.

Mer specifikt vad vi erbjuder

Löneadministration

• Schema anläggning

• Upplägg av nyanställda och ändring i anställning, registrering av

löner, arvoden, avdrag och tillägg, ersättningar inför utbetalning av lön.

• Behörighetshantering.

• Rekvirering av ersättningar

från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt sjukanmälan till Försäkringskassan.

• Administration och beräkning av förmåner

• Skapande och registrering av scheman för partiell ledighet.

• Olika typer av intyg såsom arbetsgivar- och anställningsintyg

Vi har all kunskap och erfarenhet ni behöver

.Egenrapportering

Alla anställda rapporterar in lönepåverkande avvikelser som exempelvis semester, olika typer av ledigheter, mertid eller övertid, sjukfrånvaro, friskvård, arvoden, resor och utlägg med mera

Lönespecifikationer

Lönespecifikationer får alla via lönesystemens app eller direkt i kivra brevlådan. Vi säkerställer att arbetsgivardeklarationer görs till skatteverket varje månad

Lönerevision och avtal

Uppdatering av lönesystemet vid ändringar i lokala och centrala avtal. Import av nya löner efter lönerevision enligt underlag.

Utdatahantering och statistik

Utdatahantering i form av bokföringsfil och bankfil. Statistik skickas till Statens tjänstepensionsverk, Statistiska centralbyrån och Arbetsgivarverket.

Tilläggstjänster

• Rekryteringsstöd

• Schema- och bemanningsplanering

• Ta fram olika företags mallar


Business as it should be

Vi erbjuder en plattform för etablerade företag, resursgrupper och startups som skapar unika mötesplatser för att nå bättre kraftfulla affärslösningar.